Home

Tanja Kotro: Miten tuotekehittäjät kohtaavat käytänteet ja käyttäjät?


“Tanja Kotro alustaa keskustelua esityksellä tuotekehityksen ja yritysmaailman kuluttajasuhteesta empiiristen esimerkkien kautta. Esityksen keskeiset teoreettiset lähtökohdat ovat kuluttajakäyttäytymisen näkökulma ja käytäntöjen teoria, joiden antamaa kuluttajakuvaa alustus virittää pohtimaan.”

 

Alla linkki tiivistettyyn versioon kalvoista:

Miten tuotekehittäjät kohtaavat käytänteet ja käyttäjät?


Posted in: SeminarComments Off on Kotro: Tuotekehittäjät, käyttäjät ja käytänteet