Home

12.12.2011 10.00-12.00 Mikko RaskVaikuttava osallistuminen: kuinka teknologian arviointi muuttaa maailmaa
Paikka: Aalto-yliopisto, HSE

 

”Osallistuva käänne” on innostanut yrityksiä, julkishallintoa ja muita toimijoita kehittämään käytänteitä, joilla kuluttajat ja kansalaiset integroidaan osaksi erilaisia tuotekehitys-, suunnittelu- ja päätösprosesseja. Osallistumismetodeja onkin kehitetty runsaasti ja monet niistä toimivatkin hyvin, vastaten osallistujien odotuksia ja tuottaen monipuolisia aineistoja käytäntöjen kehittämiseksi. Valitettavan usein jää kuitenkin dokumentoimatta millä tavoin osallistumisprosessien avulla tuotetut aineistot jalostuvat paremmiksi päätöksiksi tai innovatiivisemmiksi tuotteiksi. Tarkastelen esityksessäni miten teknologian arviointihankkeiden vaikutusta sosiaaliseen oppimiseen ja hallinnollisiin käytänteisiin on arvioitu. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta erottelen eri tapoja jäsentää ja arvioida osallistumisen vaikuttavuutta ja havainnollistan vaikuttavia (ja vähemmän vaikuttavia) käytäntöjä esimerkeillä viime aikaisista teknologian arviointihankkeista. Käyttäjälähtöinen tuotekehittely on monella tavoin analoginen kehitysalue osallistuvalle päätöksenteolle (ja teknologian arvioinnille). Luennon tarkoituksena on herättää keskustelua ja avata uusia näkökulmia näiden kahden rinnakkaista latua kulkevan kehitysalueen välille.

 

Download Mikko Rask’s presentation summary

 

 

Posted in: SeminarComments Off on Rask: Vaikuttava osallistuminen – Kuinka teknologian arviointi muuttaa maailmaa